متقاضیان گرامی می توانند فایل های مورد ترجمه را از طریف فرم ارسال دارالترجمه ارسال نمایند سپس برای هماهنگی های لازم از طریق تلفن یا تلگرام با دارالترجمه تماس بگیرند.
و یاتصویر مدارک خود را ارسال کنند.لطفا توجه نمایید که در خصوص مورد دوم، ارسال تصویر مدارک تنها جهت شروع ترجمه و صرفه جویی در وقت شما عزیزان است، بنابراین برای امضای ترجمه و یا اخذ تائیدات لازم است که اصل مدارک به دارالترجمه ارسال گردد.

لطفا فایل ترجمه خود را از طریق فرم زیر ارسال فرمایید :

    (نکته: هرچه زمان درخواستی ترجمه سریعتر باشد، به تناوب قیمت ترجمه بالا تر میرود.)

    آپلود فایل :