علیرضا دورخشان

علیرضا دورخشان

مترجم رسمی
سید علی فاطمی

سید علی فاطمی

مترجم رسمی

لیلا روشن

لیلا روشن

حسابدار
روح اله رحمتی

روح اله رحمتی

حسابدار
رضا طاقی

رضا طاقی

مترجم حرفه ای

پرویز صدقی

پرویز صدقی

پیک
مراد بهادری

مراد بهادری

کارپرداز
جعفر پیکارپور

جعفر پیکارپور

کارپرداز

مدیریت شعبه علاالدین

 


به زودی …

امور اداری و دفتری

 


مونا ترقینی

مونا ترقینی

مسئول امور اداری

مترجمین حرفه ای

 


سمانه رهنما

سمانه رهنما

مترجم حرفه ای

مدیریت شعبه بارثاوا

 


آسایش وزیری

آسایش وزیری

مدیریت شعبه بارثاوا

امور اداری و دفتری


ویدا مرندی

ویدا مرندی

مسئول امور اداری
علیرضا روحی

علیرضا روحی

مسئول امور اداری
نونا مقدس مشهور

نونا مقدس مشهور

مسئول امور اداری
امیرحسین نقیبی

امیرحسین نقیبی

مسئول امور دفتری

مترجمین حرفه ای


سعیده پرخیال

سعیده پرخیال

مترجم حرفه ای
سعیده حسین پور

سعیده حسین پور

مترجم حرفه ای
مریم صالح آبادی

مریم صالح آبادی

مترجم حرفه ای
الهه فیروز

الهه فیروز

مترجم حرفه ای
مژگان ممدوحی

مژگان ممدوحی

مترجم حرفه ای
سمیرا میزانی

سمیرا میزانی

مترجم حرفه ای
سیما نوروزی

سیما نوروزی

مترجم حرفه ای

امور خدماتی

 


عبدالله خسروی لطفعلی

عبدالله خسروی لطفعلی

مسئول امور خدماتی

مدیریت شعبه پاسارگاد

 


هانیه ترقینی

هانیه ترقینی

مدیریت شعبه پاسارگاد

امور اداری و دفتری

 


فرزاد فرمایش

فرزاد فرمایش

مسئول امور اداری
زکیه فرخی

زکیه فرخی

مسئول امور اداری
نگین مقدس مشهور

نگین مقدس مشهور

مسئول امور اداری
تقی نجیبی

تقی نجیبی

مسئول امور دفتری

مترجمین حرفه ای


امیر قاسمی

امیر قاسمی

مترجم حرفه ای
فروزان علی اکبریان

فروزان علی اکبریان

مترجم حرفه ای
راضیه اسماعیلی

راضیه اسماعیلی

مترجم حرفه ای
ساناز اربابی

ساناز اربابی

مترجم حرفه ای
سحر صفرپور

سحر صفرپور

مترجم حرفه ای
سوگند لطیفی

سوگند لطیفی

مترجم حرفه ای
محمد مطیع شیرین کام

محمد مطیع شیرین کام

مترجم حرفه ای

امور خدماتی


مهدی راعی

مهدی راعی

مسئول امور خدماتی