دارالترجمه رسمی رضا
سال 1396 هجری شمسی بر شما مبارک
شعب دارالترجمه رضا از يكشنبه ٢٩ اسفند ٩٥ تا جمعه ٤ فروردين ٩٦ تعطيل و از شنبه ٥ فروردين ٩٦ به روال گذشته باز ميباشد.